Login

Γεφυροπλάστιγγες

Τύπος TCS (Διαιρούμενη & Μεταφερόμενη Μικτή Κατασκευή)

Η γεφυροπλάστιγγα τύπου TCS είναι ένα νέο μοντέλο μικτής κατασκευής (Μεταλλική Γέρφυρα & Επίστρωση της Πλατφόρμας απο σκυρόδεμα) με πρωτοποριακή σχεδίαση η οποία παρέχει την εύκολη μεταφορά και επανατοποθέτηση της σε καινούργια τοποθεσία χωρίς να απαιτείται ειδικό όχημα μεταφοράς. Η παρούσα κατασκευή επιλύει πολλά προβλήματα των παραδοσιακών εξολοκλήρου μεταλλικών γεφυροπλαστιγγών όπως είναι η σκουριά και διάβρωση των μεταλλικών εξαρτημάτων λόγω της έκθεσης τους στην βροχή και τον ήλιο. Αποτελεί μια κατασκευή βαρέους τύπου κατάλληλη για χρήση σε λιμάνια, στην χημική βιομηχανία, ορυχεία, λατομεία με μηδενικό κόστος συντήρησης και μακροχρόνια διάρκεια ζωής.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τo Γερμανικό πρότυπο DIN8119 και το Ευρωπαικό πρότυπα της Μετρολογίας ΕΝ45501

Η γέφυρα της γεφυροπλάστιγας είναι διαρούμενη (το μεγαλύτερη τμήμα της είναι 5.5 Χ 1.50 Χ 0.3μ) και μπορεί να συναρμολογηθεί στον χώρο εγκατάστασης της πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Η πλατφόρμα ζύγισης φέρει ήδη απο το εργοστάσιο ηλεκτροσυγκολλημένο τον οπλισμό της και ο πελάτης χρειάζεται απλώς να σκυροδετήσει την πλατφόρμα ζύγισης. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος του οπλισμού του σιδήρου ή με εργατικά.

Οι δυναμοκυψέλες είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμες απο την πλατφόρμα ζύγισης. Η ειδική διάταξη τους επιτρέπει την μεταφορά και επανεγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας χωρίς να απαιτείται η επανατοποθέτηση των δυναμοκυψελών, ρύθμιση της καθετότητας τους, ρύθμιση της γεφυροπλάστιγγας αλλά ούτε και επανατοποθέτηση των διαμήκη και εγκάρσιων stopper κίνησης της γεφυροπλάστιγγας. Όλα τα παραπάνω είναι ενσωματωμένα στην κατασκευή της ίδιας της γεφυροπλάστιγγας παρέχοντας ταχύτατη μεταφορά και εγκατάσταση σε νέα τοποθεσία εύκολα και γρήγορα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 • Μικτή κατασκευή (Μεταλλική γέφυρα & επίστρωση της πλατφόρμας απο σκυρόδεμα πάχους 30cm)
 • Διατίθεται σε Επιφανείας ή Λάκκου απο 6 έως 24μ. και ζυγιστικής ικανότητας απο 40Τ έως 100Τ
 • Βαρέους τύπου κατασκευή κατάλληλη για χρήση σε βιομηχανίες με εκατοντάδες ζυγίσεις οχημάτων την ημέρα
 • Προσφέρει εξοικονόμιση κόστους (σε σχέση με τις μεταλλικές κατασκευές) και μακροχρόνια διάρκεια ζωής
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης
 • Διαιρούμενη και μεταφερόμενη κατασκευή (Το μεγαλύτερο τμήμα της είναι 5.5 Χ 1.5 Χ 0.3μ.
 • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε λιγότερο απο μισή ημέρα και επανατοποθέτηση της σε καινούργια τοποθεσία χωρίς να χρειάζεται αρχική ρύθμιση και επανατοποθέτηση των δυναμοκυψελών
 • Συνολικό ύψος κατασκευώς 40cm
Εξοπλισμός Γεφυροπλάστιγγας:

Η γεφυροπλάστιγγα συμπεριλαμβάνει στάνταρτ των κάτωθι εξοπλισμό:

 • Ανοξείδωτες δυναμοκυψέλες Ευρωπαικής προέλευσης υψηλής ακριβείας 4000 υποδιαιρέσεων και πιστοποιημένες κατά O.I.M.L. Οι δυναμοκυψέλες είναι ανοξείδωτες, αδιάβροχες, ερμητικά κλειστές με laser και παρέχουν προστασία ΙΡ68 απο υγρασία και σκόνη. Διαθέτουν ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία καθώς επίσης εξασφαλίζουν τεράστιες αντοχές σε πλευρικές δυνάμεις για μεγαλύτερη ακρίβεια στην ζύγιση
 • Αλφαριθμητικό ηλεκτρονικό ενδείκτη βιομηχανικής χρήσης κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές γεφυροπλάστιγγας. Είναι υψηλής ακριβείας 10.000 υποδιαιρέσεων, διαθέτει έγκριση τύπου ΕΝ-45501 της Ευρωπαικής Ένωσης και αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση ζυγιστικού τερματικού εφόσον έχειήδη εγκατασταθεί σε χιλιάδες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαική Αγορά. Διαθέτει στον στάνταρτ εξοπλισμό δύο σειριακές εξόδους για σύνδεση σε Η/Υ και εκτυπωτή, καθώς και ψηφιακές εισόδους και εξόδους για έλεγχο μπαρών και φαναριών
 • Σειριακό εκτυπωτή κρουστικού τύπου
 • Στεγανό συνδετικό κυτίο προστασίας ΙΡ67 απο υγρασία και σκόνη στο οποίο συνδέονται όλες οι δυναμοκυψέλες μεταξύ τους. Το συνδετικό κυτίο διαθέτει αντικεραυνική προστασία για επιπλέον προστασία της γεφυροπλάστιγγας απο υπερφορτώσεις
Προαιρετικός Εξοπλισμός:
Ηλεκτρονικό γερματοδέκτη γεφυροπλάστιγγας
 
Φανάρια
 
Αυτόματες μπάρες εισόδου - εξόδου
 
Οθόνη ένδειξης βάρους σε απομακρυσμένη απόσταση (Remote Display)
 
Αυτόματη διαχείριση γεφυροπλάστιγγας χωρίς την παρουσία ζυγιστή
 
Αυτόματη Αναγνώριση Πινακίδας Αυτοκινήτου
 
Πρόγραμμα διαχείρισης γεφυροπλάστιγγας μέσα απο Η/Υ
 
Κατασκευή αντι-εκρηκτικού τύπου (EX) με πιστοποιημένα Ηλεκτρονικά μέρη
 
Μεταλλικές ράμπες εισόδου - εξόδου
 
Γαλβανισμένη κατασκευή
 

Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Ο.Τ. 25, Τ.Κ. 250 18, Πάτρα | Τηλ.: 2610 647.568 Έκθεση: ΙΙΙ Ναυάρχων 24 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα | Τηλ.: 2610 346.790